Bezwizowe przekroczenie granicy Grodno

Bezwizowe przekroczenie granicy z Republiką Białoruś jest możliwe na okres do 10 dni. Obowiązuje strefę turystyczno-rekreacyjną tzw. "Grodno" i Kanał Augustowski

Punkty graniczne ze strony Polski:

• Drogowy punkt kontrolny Kuźnica Białostocka / Bruzgi
• Kolejowy punkt kontrolny na stacji Grodno
• Od 01.05 do 30.10 przez punkt wodny Lesnaya / Rudavka

Punkty graniczne ze strony Litwy:

• Drogowy punkt kontrolny Priwalka / Raigardas
• Od 01.05 do 30.10 przez punkt wodny Priwalka / Szw Szwiadubre

Procedura uzyskania zezwolenia na bezwizowy wjazd. Co musisz zrobić?

1. Skontaktuj się z nami e-mail: visa@autotour.by, tel. +375 33 9010202, +375 33 644 44 25 (Viber, WhatsApp)
2. Wypełnij wniosek o VISAFREE.

Wniosek

W celu otrzymania dokumentu umożliwiającego bezwizowy wjazd wprowadzić kopię strony paszportu każdej osoby (strona ze zdjęciem).

Tryb sporządzenia dokumentu umożliwiającego bezwizowy wjazd

1.​ Złóż wniosek o bezwizowy wjazd. Koszt minimalnego pakietu usług (wystawienie pozwolenia na wjazd i na zwiedzanie jednego z muzeów Grodna) wynosi 12-15 EURO.
2.​ Załatwimy wniosek, w razie potrzeby połączymy się, sporządzimy umowę o świadczeniu zamówionych usług.
3.​ Wystawimy fakturę płatniczą na opłatę usług i wyślemy pocztą elektroniczną. Zapłacić można przez Internet za pomocą karty bankowej lub gotówką w biurze naszej firmy.
4.​ Po zapłaceniu kosztów usług wyślij do naszego biura pocztą elektroniczną podpisaną kopię umowy.
5.​ Po otrzymaniu opłaty wystawimy pocztą elektroniczną potrzebne dokumenty.
6.​ Po otrzymaniu „Dokumentu ustalonego wzorca”, wydrukuj ten dokument, zapoznaj się z „Poradnikiem dla turysty wjeżdżającego na Białoruś” i postaw swój podpis w przepustce.
7.​ Przy przekroczeniu granicy okaż ważny paszport, przepustkę oraz polisę medyczną.


Wniosek składa się nie później niż 48 godzin przed planowaną datą wejścia do strefy VISAFREE, biorąc pod uwzględnione są weekendy i święta.
3. Na e-mail otrzymasz fakturę do zapłaty za usługę autoryzacji VISAFREE, która musi zostać opłacona. Płatność jest możliwa w rublach białoruskich, euro, polskich złotych.
4. Po otrzymaniu płatności w ciągu 1-2 dni roboczych dokument do bezwizowego wpisu zostanie wysłany na adres e-mail podany przy wypełnianiu wniosku. Dokument ten należy wydrukować i przechowywać przy sobie przez cały pobytu w Republice Białoruś.
Natychmiast po przybyciu do Republiki Białorusi, skontaktuj się z nami (tel. +375 33 901 02 02, +375 33 644 44 25, E-mail: visa@autotour.by) i potwierdź swój pobyt w strefie VISAFREE.

UWAGA!
W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji przedstawionych wcześniej we wniosku o VISAFREE i odzwierciedlonych w dokumencie dotyczącym wejścia do strefy VISAFREE, warto natychmiast skontaktować się z nami. W przypadku zmian w zgłoszeniu na mniej niż 48 godzin przed wejściem do systemu VISAFREE, agencja nie odpowiada za odmowę wjazdu cudzoziemcowi przez granicę i organy celne Republiki Białoruś.

Obcokrajowiec podróżujący w systemie VISAFREE, przy wjeździe do Republiki Białorusi i wyjeździe z Republiki Białoruś, na przejściu granicznym będzie zobowiązany:

-Przedstawić ważny dokument na wyjazd za granicę (paszport);
-Przedstawić na granicy dokument uprawniający do wstępu do strefy VISAFREE;
-Aktualne ubezpieczenie medyczne (za cały pobyt w Republice Białoruś)
-Mieć gotówkę co najmniej 21 euro lub 50 białoruskich rubli na każdy dzień pobytu w Republice Białoruś
-Wypełnić formularz karty migracyjnej;
— Przy wyjeździe z Republiki Białoruś obcokrajowiec, z wyjątkiem cudzoziemców tymczasowo lub na stałe zamieszkujących w Republice Białoruś, chyba że ustalono inaczej w aktach prawnych i umówach międzynarodowych Republiki Białoruś, jest zobowiązany do przekazania części „B” karty migracyjnej przy kontroli granicznej na przejściach po drugiej stronie granicy państwowej Republiki Białoruś.
Zasady wypełniania deklaracji przy przekraczaniu granicy państwowej Republiki Białoruś

Podczas przekraczania granicy należy wypełnić deklarację * i dostarczyć funkcjonariuszowi celnemu, JEŻELI importujesz:

*pełna informacja o kolejności importu towarów znajduje się na stanowiskach informacyjnych w punktach kontrolnych.

Zasady pobytu zagranicznych obywateli w Republice Białoruś

Cudzoziemiec lub podmiot nie posiadający obywatelstwa, który przybył do Republiki Białoruś, w terminie 5 dni, z wyjątkiem niedziel, świąt i wakacji, powinien zameldować się w miejscu faktycznego zamieszkania. Organami włąściwymi do rejestracji w Republice Białoruś są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, policja, hotel, sanatorium, ośrodek agroturystyczny.
W przypadku naruszenia tego wymogu przez obywateli, przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna w części 1 art. 23,55 Kodeksu administracyjnego Republiki Białoruś (ostrzeżenie lub nałożenie grzywny do 50 br lub deportacja).

Zabronione działania na granicznych punktach kontrolnych

Zabroniono jest:
-wykonywać zdjęcia i nagrywać wideo;
-prowadzić rozmowy przez telefon;
-zostawić pieniądze w dokumentach do sprawdzenia (paszporcie);
— podejmować działania mające na celu kompromitację pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia procedury ustalonej do realizacji kontroli granicznej oraz innych kontroli, w tym oferowanie pracownikom i (lub), przekazywanie jakichkolwiek towarów posiadajęce korzyści materialnej;Подпишитесь на нашу рассылку

И узнавайте о лучших предложениях!