Zapraszamy na Białoruś

Wycieczka jednego dnia:

da4lw5fpbh4c0k4ko4kogos8w

1 dzień

Brześć - Twierdza Brzeska (muzeum «Biereście», muzeum «Obrony Twierdzy Brzeskiej») – Muzeum «Uratowane dzieła sztuki»

Wycieczka zapoznawcza po Brześciu Pierwsza wzmianka o przygranicznym Brześciu (granica Białorusi i Polski) pojawiła się w 1019 roku. Tak się historycznie złożyło, że miasto musiało odbić pierwszy cios podczas Wojny Ojczyźnianej i odrodzić się na nowo, ciesząc nas obecnie pięknymi alejami, nowoczesnymi budynkami i parkami.  Brześć jako pierwsze miasto w Białorusi otrzymało prawo do samorządu. Właśnie na Brzeskiej ziemi Jagiełło i Witold wymyślili plan, jak pokonać Krzyżaków. W Brześciu narodziła się nowa religia – uniactwo. W Brzeskiej drukarni została wydana znana na całym świecie Biblia Radziwiłłowska. Dzięki bohaterskiej obronie żołnierzy Twierdzy Brzeskiej zawiódł hitlerowski plan «błyskawicznej wojny».

Wycieczka pieszo-autokarowa opowie o przeszłości i teraźniejszości miasta, przejdzie ulicami starego miasta Brześcia i zapozna Państwo z zabytkami z różnych epok: soborem Święto-Simeonowskim i Mikołajewską Bracką cerkwią, domami z XIX — początku XX wieku i budynkami polskiego okresu. Program wycieczki obejmuje spacer po głównej ulicy Sowieckiej, na której każdego wieczoru latarnik zapala latarnie naftowe i miasto zmienia się w bajkę. Ulicę Radziecką przecina ulica Gogola z aleją latarni, z których każda została zbudowana według indywidualnego projektu. Na skrzyżowaniu ulic w 2009 roku pojawił się pomnik 1000-lecia miasta Brześć, zbudowany kosztem darowizn mieszkańców i środków pieniężnych miasta. Został on uroczyście otwarty podczas obchodów 990-lecia miasta – dziesięć lat przed pamiętną datą. Brześć będzie obchodził tysiąc lat w 2019 roku. W trakcie wycieczki autokarowej będziecie Państwo mieli możliwość zapoznać się z nowymi dzielnicami miasta Brześć, zobaczyć wejście-gwiazdę do memoriału Twierdza Brzeska-Bohater, zobaczyć wspaniałe obiekty sportowe: Pałac sportów wodnych, kompleks sportowy «Viktoria», Kojec lekkoatletyczny, kanał wioślarski.

Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Trasa wycieczkowa rozpoczyna się w muzeum obrony (na życzenie może zaczynać się od Głównego wejścia do memoriału) i zapoznaje z ekspozycją 10 sal: z historią budowy Twierdzy Brzesko-Litewskiej, otwiera nowe strony Pierwszej, Drugiej wojny światowej. Ukazuje bohaterstwo i odwagę uczestników obrony Twierdzy Brzeskiej w czerwcu-lipcu 1941 r., obejmuje okres okupacji Białorusi, wyzwolenia Brześcia i jego okolic w lipcu 1944 roku, opowiada o współczesnym życiu memoriału.

Dalej trwa po terenie od mostu przez prawy rękaw rzeki Muchawiec, ruiny Białego pałacu, plac Ceremoniałów, Ogień Wieczny, przejście przez Główny pomnik do bramy Chołmskiej, Kompozycja pomnikowa «Pragnienie», Pamiątkowe płyty, Bagnet-obelisk, Kanał obwodowy, Garnizonowy sobór Św. Mikołaja, Kompozycja pomnikowa «Bohaterom granicy, kobietom i dzieciom, którym męstwo zapewniło nieśmiertelność», i zakończenie wycieczki.

Muzeum archeologiczne «Bereście» Na terenie twierdzy Brzeskiej znajduje się oddział Brzeskiego obwodowego krajoznawczego muzeum archeologicznego «Bereście». Wyjątkowość muzeum polega na tym, że ekspozycje wystawowe znajdują się w specjalnie wybudowanym budynku nad otwartym wykopem archeologicznym. Na głębokości około 4 metrów zostały otwarte około 30 mieszkalnych i gospodarczych budynków drewnianych, resztki podłogi podwórkowej, częstokołu, które dzięki właściwościom konserwującym potężnej warstwy kulturowej dobrze zachowały się o wysokości do 12 wieńców .W salach wystawowych muzeum, znajdujących się wokół wykopu, są wystawione artefakty, które charakteryzują życie starożytnego miasta i jego ludności, świadczące o wysokim poziomie lokalnego rzemiosła.

Muzeum «Uratowane dzieła sztuki» W 1989 roku w Brześciu odbyło się otwarcie niezwykłego muzeum o profilu artystycznym, podstawę zbioru którego stanowią wartości artystyczne, skonfiskowane przez celników Brześcia. Pierwsza ekspozycja muzeum prezentuje ikony 16 — 19 wieków, dzieła zachodnioeuropejskiego i rosyjskiego malarstwa 17 — 19 wieków, skarby, kolekcję rosyjskich samowarów, meble, porcelana, broń.

muzej-poezdov-v-breste

1 dzień

Brześć - Twierdza Brzeska (muzeum «Bereście», muzeum «Obrony twierdzy») - 5 Fort - Muzeum techniki kolejowej

Wycieczka zapoznawcza po Brześciu Pierwsza wzmianka o przygranicznym Brześciu (granica Białorusi i Polski) pojawiła się w 1019 roku. Tak się historycznie złożyło, że miasto musiało odbić pierwszy cios podczas Wojny Ojczyźnianej i odrodzić się na nowo, ciesząc nas obecnie pięknymi alejami, nowoczesnymi budynkami i parkami. Brześć jako pierwsze miasto w Białorusi otrzymało prawo do samorządu. Właśnie na Brzeskiej ziemi Jagiełło i Witold wymyślili plan, jak pokonać Krzyżaków.. W Brześciu narodziła się nowa religia – uniactwo. W Brzeskiej drukarni została wydana znana na całym świecie Biblia Radziwiłłowska. Dzięki bohaterskiej obronie żołnierzy Twierdzy Brzeskiej zawiódł hitlerowski plan «błyskawicznej wojny».

Wycieczka pieszo-autokarowa opowie o przeszłości i teraźniejszości miasta, przejdzie ulicami starego miasta Brześcia i zapozna Państwo z zabytkami z różnych epok: soborem Święto-Simeonowskim i Mikołajewską Bracką cerkwią, domami z XIX — początku XX wieku i budynkami polskiego okresu. Program wycieczki obejmuje spacer po głównej ulicy Sowieckiej, na której każdego wieczoru latarnik zapala latarnie naftowe i miasto zmienia się w bajkę. Ulicę Radziecką przecina ulica Gogola z aleją latarni, z których każda została zbudowana według indywidualnego projektu. Na skrzyżowaniu ulic w 2009 roku pojawił się pomnik 1000-lecia miasta Brześć, zbudowany kosztem darowizn mieszkańców i środków pieniężnych miasta. Został on uroczyście otwarty podczas obchodów 990-lecia miasta – dziesięć lat przed pamiętną datą. Brześć będzie obchodził tysiąc lat w 2019 roku. W trakcie wycieczki autobusowej będziecie Państwo mieli możliwość zapoznać się z nowymi dzielnicami miasta Brześć, zobaczyć gwiazdę-wejście do memoriału Twierdza Brzeska-Bohater, zobaczyć wspaniałe obiekty sportowe: Pałac sportów wodnych, kompleks sportowy «Viktoria», Kojec lekkoatletyczny, kanał wioślarski.

Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Trasa wycieczkowa rozpoczyna się w muzeum obrony (na życzenie może zaczynać się od Głównego wejścia do memoriału) i zapoznaje z ekspozycją 10 sal: z historią budowy Twierdzy Brzesko-Litewskiej, otwiera nowe strony Pierwszej, Drugiej wojny światowej. Ukazuje bohaterstwo i odwagę uczestników obrony Twierdzy Brzeskiej w czerwcu-lipcu 1941 r., obejmuje okres okupacji Białorusi, wyzwolenia Brześcia i jego okolic w lipcu 1944 roku, opowiada o współczesnym życiu memoriału.

Dalej trwa po terenie od mostu przez prawy rękaw rzeki Muchawiec, ruiny Białego pałacu, plac Ceremoniałów, Ogień Wieczny, przejście przez Główny pomnik do bramy Chołmskiej, Kompozycja pomnikowa «Pragnienie», Pamiątkowe płyty, Bagnet-obelisk, Kanał obwodowy, Garnizonowy sobór Św. Mikołaja, Kompozycja pomnikowa «Bohaterom granicy, kobietom i dzieciom, którym męstwo zapewniło nieśmiertelność», i zakończenie wycieczki.

Muzeum archeologiczne «Bereście»   Na terenie twierdzy Brzeskiej znajduje się oddział Brzeskiego obwodowego krajoznawczego muzeum archeologicznego «Bereście». Wyjątkowość muzeum polega na tym, że ekspozycje wystawowe znajdują się w specjalnie wybudowanym budynku nad otwartym wykopem archeologicznym. Na głębokości około 4 metrów zostały otwarte około 30 mieszkalnych i gospodarczych budynków drewnianych, resztki podłogi podwórkowej, częstokołu, które dzięki właściwościom konserwującym potężnej warstwy kulturowej dobrze zachowały się o wysokości do 12 wieńców. W salach wystawowych muzeum, znajdujących się wokół wykopu, są wystawione artefakty, które charakteryzują życie starożytnego miasta i jego ludności, świadczące o wysokim poziomie lokalnego rzemiosła. W ekspozycji są: narzędzia pracy, przedmioty produkcji rolnej i rzemieślniczej, uzbrojenia, użytku domowego, elementy stroju, biżuteria damska, szereg unikalnych przedmiotów do różnych zastosowań (grzebień z cyrylicą, figurka szachowa, stupy nożne, osi wózków i koło).         

Zwiedzanie oddziału memoriału «Muzeum 5 fort». W odległości od 3 do 5 kilometrów od murów obronnych w 1878 roku rozpoczęła się budowa linii obronnej z 9 fortów. W latach Drugiej wojny światowej duża część fortyfikacji została zniszczona, zachowany fort nr 5 jest przykładem dużej fortyfikacji obronnej 19 wieku.

5 Fort zapoznaje zwiedzających z zabytkiem architektury militarnej, wzorem fortyfikacji XIX – pocz. XX w. Istniejące budowle fortyfikacyjne (kaponiery, trawersy, gorgia, bastion) plac sprzętu wojskowego, materiały archiwalne, zabytki z wykopalisk pomagają prześledzić szeregowy przebieg rozwoju fortyfikacji na przykładzie garnizonu Brzesko-Litewskiego.

Wycieczka po muzeum techniki kolejowej w Brzeście

W muzeum istnieje możliwość obejrzenia techniki zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Oryginalne eksponaty (w muzeum prezentowane są 56 jednostek taboru) zachwycają swoimi rozmiarami i różnorodnością, zapoznają z historią i rozwojem techniki kolejowej.

0_88af4_727b5611_ori__jpg

1 dzień

RÓŻANA – PRUŻANA

08.00 — wyjazd z Brześcia.

10.00 — przyjazd do Prużany. Wycieczka objazdowa po mieście.

W mieście zachowały się zabytki architektury — kaplica (1852), katedra Aleksandra Newskiego (1866), rzędy kramów (1896), zespół dworsko-parkowy Szwykowskichczy muzeum-dworek «Prużański Pałacyk» (2 poł. XIX w.), w którym zachował się dom główny, oficyna i park. W głównym budynku mieści się muzeum regionalne. W tym muzeum-dworku przechowywana jest drewniana ikona z XVI w. «Ostatnia wieczerza».

W mieście znajduje się park «Prużany» — pomnik przyrody o znaczeniu lokalnym. Latem 2007 roku w Prużanie został otwarty pałac lodowy (po raz pierwszy w mieście o podporządkowaniu rejonowym pojawiła się taka konstrukcja). Pod koniec 2010 r. został zbudowany pałacwodny z parkiem wodnym.

Wyjazd do Różany.

13.00-15.30 — przyjazd do Różany. Wycieczka objazdowa po mieście.

Najsłynniejszą atrakcją Różany jest dawna rezydencja rodu Sapiehów. Ten zamek zawsze był wizytówką miasta. Zespół pałacowy Sapiehów w Różanie również był jedną z największych w Białorusi XVII-XVIII w. rezydencji magnackich.

Pozostałości pałacu nadal są widoczne na wysokim wzgórzu w południowo-wschodniej części nowoczesnego osiedlatypu miejskiego. Począwszy od 2008 r. w zespole pałacowym Sapiehów prowadzone są prace konserwatorskie. Pod koniec 2010 r. zostałaodświeżona centralna brama wjazdowa i odbudowana prawa oficyna służbowa. Pałac w Różanie jest w stanie pół-zrujnowanym. Teraz znajduje się tu muzeum, które zainteresuje miłośników archeologii, różnej starej dokumentacji, osób zainteresowanych rysowaniem tuszem i makietami.

Oprócz ruin pałacu w Różanie zachowały się też inne atrakcje. Większość z nich koncentruje się na centralnym placu osiedla. Znajduje się tu kościół Trójcy (1617), cerkiew Świętych Piotra i Pawła (1778) (obie świątyni zostały zbudowane na środki Sapiehów), a także budynek mieszkalny dawnego klasztoru bazylianów (1788). Ponadto, w Różanie można zobaczyć budynek synagogi (koniec XVIII wieku), kościół Św. Kazimierza (1792), budynek austerii (druga połowa XVIII wieku).

Wyjazd.

001341_267757

1 dzień

Brześć - Twierdza Brzeska - Puszcza Białowieska

1 dzień:
Przyjazd autokaru do Brześcia, spotkanie z przewodnikiem. Śniadanie w kawiarni. Wycieczka zapoznawcza po Brześciu. Pierwsza wzmianka o przygranicznym Brześciu (granica Białorusi i Polski) pojawiła się w 1019 roku. Tak się historycznie złożyło, że miasto musiało odbić pierwszy cios podczas Wojny Ojczyźnianej i odrodzić się na nowo, ciesząc nas obecnie pięknymi alejami, nowoczesnymi budynkami i parkami. Brześć jako pierwsze miasto na Białorusi otrzymało prawo do samorządu. Właśnie na Brzeskiej ziemi Jagiełło i Witold wymyślili plan, jak pokonać Krzyżaków. W Brześciu narodziła się nowa religia – uniactwo. W Brzeskiej drukarni została wydana znana na całym świecie Biblia Radziwiłłowska. Dzięki bohaterskiej obronie żołnierzy Twierdzy Brzeskiej zawiódł hitlerowski plan «błyskawicznej wojny». Wycieczka pieszo-autokarowa opowie o przeszłości i teraźniejszości miasta, przejdzie ulicami starego miasta Brześcia i zapozna Państwo z zabytkami z różnych epok: soborem Święto-Simeonowskim i Mikołajewską Brackącerkwią, domami z XIX — początku XX wieku i budynkami z polskiego okresu.

Program wycieczki obejmuje spacer po głównej ulicy Sowieckiej, na której każdego wieczoru latarnik zapala latarnie naftowe i naftowe i miasto zmienia się w bajkę. Ulicę Radziecką przecina ulica Gogola z aleją latarni, z których każda została zbudowana według indywidualnego projektu. Na skrzyżowaniu ulic w 2009 roku pojawił się pomnik 1000-lecia miasta Brest, zbudowany kosztem darowizn mieszkańców i środków pieniężnych miasta. Został on uroczyście otwarty podczas obchodów 990-lecia miasta – dziesięć lat przed pamiętną datą. Brześć będzie obchodził tysiąc lat w 2019 roku. W trakcie wycieczki autokarowej będziecie Państwo mieli możliwość zapoznać się z nowymi dzielnicami miasta Brześć, zobaczyć gwiazdę-wejście do memoriału Twierdza Brzeska-Bohater, zobaczyć wspaniałe obiekty sportowe: Pałac sportów wodnych, kompleks sportowy «Viktoria», Kojec lekkoatletyczny, kanał wioślarski.

Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Trasa wycieczkowa rozpoczyna się w muzeum obrony (na życzenie może zaczynać się od Głównego wejścia do memorialu) i zapoznaje z ekspozycją 10 sal: z historią budowy Twierdzy Brzesko-Litewskiej, otwiera nowe karty Pierwszej i Drugiej wojny światowej. Ukazuje bohaterstwo i odwagę uczestników obrony Twierdzy Brzeskiej w czerwcu-lipcu 1941 r., obejmuje okres okupacji Białorusi, wyzwolenia Brześcia i jego okolic w lipcu 1944 roku, opowiada o współczesnym życiu memorialu. Dalej trwa po terenie od mostu przez prawy rękaw rzeki Muchawiec, ruiny Białego pałacu, plac Ceremoniałów, Wieczny Znicz, przejście przez Główny pomnik do bramy Chołmskiej, Kompozycja pomnikowa «Pragnienie», Pamiątkowe płyty, Bagnet-obelisk, Kanał obwodowy, Garnizonowy sobór Św. Mikołaja, Kompozycja pomnikowa «Bohaterom granicy, kobietom i dzieciom, którym męstwo zapewniło nieśmiertelność», i zakończenie wycieczki.

Obiad w kawiarni. Przejazd do puszczy.

Wycieczka do Puszczy Białowieskiej

Siedziba Białoruskiego Dziadka Mroza. «Siedziba białoruskiego Dziadka Mroza» jest baśnią na jawie w Puszczy Białowieskiej. W tym miejscu można zanurzyć się w magiczny, urzekający świat stworzony przez umiejętne ręce artystów – rzeźbiarzy. Siedziba – kontynuacja fascynującej magii starożytnego lasu, stworzona przez ludzkie ręce bajka, która naturalnie wpisuje się w jego samoistność . To jedno z najpiękniejszych miejsc «zamieszkania» Dziadka Mroza, których teraz jest na świecie sporo. Ozdobione ażurowąrzeźbą domki, starannie wykonane pomniki postaci z bajek, przystrojona choinka, girlandy z kolorowych żarówek, błyszczące tysiącami świateł, tworzą atmosferę wiecznego święta, poczucie magii.

Szczególnie elegancko wygląda domek Dziadka Mroza z drewnianymi kolumnami, ozdobiony rzeźbą i mroźnymiwzorami na szybach,udekorowany girlandami z miniaturowych żarówek. Dym z kominu, kwiaty i zieleń w pobliżu domku latem podkreślają jego mieszkalnywygląd. Dziadek Mróz przez cały rok wita gości w swojej Siedzibie, czyta nadesłane do niego listy i wysyła odpowiedzi, dba o porządek w swojej posiadłości. Na każdą porę roku on ma różne stroje.Wiele obiektów Siedziby – Pałac Snieguroczki, Czarodziejski Młyn, który obraca złe czyny w pył i piasek, polana Dwunastu Miesięcy, żywa Choinka Noworoczna o wysokości 11 metrów, aleja znaków Wschodniego Kalendarzai inne – mają swoje legendy, historię i wierzenia. W Siedzibie można pomyśleć o najskrytszych pragnieniach, poprosić Dziadka Mrozao pomóc w ich wykonaniu. Pomocnicy dobrego czarodzieja na pewno podarują prezenty jego gościom.

Zwiedzanie woliery ze zwierzętami  Mały leśny ogród zoologiczny – woliery demonstracyjne z dzikimi zwierzętami – pozwala odwiedzającym parku narodowego podziwiać majestatyczne żubry, pełne wdzięku jeleni i sarny, zobaczyć ostrożną ryś, wilków, niedźwiedzi, lisa, dzików, niektóre gatunki ptaków drapieżnych, wśród których szczególną uwagę przyciąga nasza największa sowa – puchacz uszaty.

Oprócz rodzimych gatunków, w wolierach  mieszkają niektóre zwierzęta, w różnym czasie przywiezione na terytorium naszego kraju: daniele, wschodnie («nakrapiane») jelenie, jenot azjatycki, strusie, a także ulubieniec dzieci – mały kucyk. Jednak najbardziej znanym mieszkańcem wolier jest oczywiście żubr – równolatek mamutów i nosorożców włochatych.

Muzeum przyrodnicze

Muzeum przyrodnicze parku narodowego, ze względu na wygląd i bogactwo zbiorów jest jednym z największych i najlepszych muzeów tego profilu w Republice Białorusi, przy czym pod wzgłędem liczby zwiedzających (około 150 tys. osób rocznie) nie ma sobie równych w kraju. W muzeum znajdują się 3 duże i 2 małe sale tematyczne o łącznej powierzchni 1320 m², gdzie prezentowane są głównie kolekcje fauny z dodatkiem wybranych elementów świata roślinnego. Ekspozycje Muzeum przyrodniczego składają się z wielu bloków, związanych ze sobą i kontynuujących siebie. Do ich kanwy wplecione są materiały, które zgodnie z chronologiczną kolejnością opowiadają o przeszłości historycznej Puszczy Białowieskiej. Ekspozycje wykonane są z maksymalnym zbliżeniem do rzeczywistości, pokazują bogactwo gatunków i nasycenie ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej, tworzą atmosferę obecności wśród pierwotnej natury. Wrażenie wzmacniają dźwięki natury, odgłosy lasu, dźwięki deszczu, świergot ptaków, chrząkanie i ryk zwierząt leśnych, które towarzyszą podróży po muzeum. Zastosowanie zdjęć leśnych krajobrazów do dekoracji tła dioram jakby przesuwa ich granice i rozszerza przestrzeń.

Zakończenie programu wycieczki, powrot do Brześcia, czas wolny.

Wycieczka na dwa dni:

c6831cs-960

2 dni

Grodno - Korobczyce - Puszcza Białowieska - Brześć – Brzeska Twierdza

Dzień 1: Grodno — Korobczyce
Dojazd pociągiem do Grodna, spotkanie z przewodnikiem na stacji kolejowej przy wagonie. Śniadanie w kawiarni.
Zwiedzanie Grodna. Grodno przypomina średniowieczną Europę Ponad 800 lat historii nie poszło na marne, udało się stworzyć prawdziwie niezapomniany i żywy obraz miasta. Zabytki architektury XVI wieku, dzięki zabytkom które zachowały się do naszych czasów, Grodno mieści się na liście  encyklopedii Brown w Kolonii , gdzie opisano go jako „ jedno z najpiękniejszych miast Europy.”
Program wycieczki obejmuje wizytę w zespole architektonicznym miasta: Stary zamek na stromym wzgórzu wysokiego brzegu Niemna, rezydencja króla Stefana Batorego, Pałac w Nowym zamku lub dawny Pałac Królewski (sięga czasów XVIII wieku, za panowania króla Augusta III). Ostatni zabytek architektury znany jest z faktu, że odbył się w Pałacu w 1793 r. sejm Rzeczypospolitej , właśnie wtedy doszło do podpisania porozumienia o podziale terytorialnym między Rosją i Prusami.
Podczas pieszego spaceru będzie można zobaczyć Cerkiew Świętych Borysa i Gleba (Kolozhskaya). Budowla jest przypisana do najstarszych budynków kościelnych w Europie Wschodniej. W pobliżu znajduje się Bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego — jedna z wybitniejszych zabytków architektury z XV — XVII wieków. Kiedyś była najbogatszą świątynią Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Wycieczka autobusowa obejmuje zwiedzanie architektonicznego kompleksu miejskiego, który zachował  cechy gotyckie, renesansowe, barokowe i inne style z XV — XVII wieków. Podczas wycieczki będzie można zapoznać się z budową świątyni Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor Bernardynów, wnętrze kościoła zawiera unikatowe rzeźby renesansu z XVII wieku.
Kontynuacja trasy zawiera znajomość z centrum administracyjnym i przemysłowym Grodnie XVIII wieku: budowa Gorodnitsa Tizengauzen, zarządcy pałacu, domu wiceadmirała i innych budynków. Spacer ulicami Starego Miasta przeniesie zwiedzających z powrotem do XVIII i XIX wieku. Również będzie można podziwiać widok na malowniczy park Ziliber.
Wycieczka po mieście legend i królów pozwoli poznać historię przeszłości i teraźniejszości.
Obiad w restauracji na mieście.

Wycieczka w Korobczyce
W odległości 12 kilometrów od Grodna znajduje się kompleks agroturystyczny «Grodzeński majątek» Karobczyce”, stylizowany na zespół obiektów dworsko-parkowy z XIX wieku.
Artystyczna rekonstrukcja dworskiego majątku tworzy szczególną atmosferę, która zanurza w epoce rycerstwa, krynoliny i reweransu. Położony na terenie posiadłości ośrodek jeździecki umożliwia jazdę konną. W stajniach oprócz rasowych rumaków występują szlachetne kucyki. A po całym ośrodku, który ma 16 hektarów, poruszają się dyliżanse i konne bryczki.
Wyjątkowym jest i krajobraz. W kręgu dziewiczej dzikiej przyrody znajduje się park z placami zabaw, stawami i niewielkim safari. Miejscowy restauracja pozwala wybrać nie tylko kuchnię i potrawy (prezentowana i białoruska kuchnia narodowa), ale i salę w której można smacznie zjeść i odpocząć: kawiarnię, drewnianą chatę, znakomitą salą bankietową, lub salę o tematyce myśliwskiej nawiązujący do słowiańskiej leśnej bogini Ziewany.

Przejazd do Puszczy Białowieskiej (200 km.). Zameldowanie się w hotelu. Czas wolny.

Dzień 2: Puszcza Białowieska — Brześć – Brzeska Twierdza
Śniadanie w kawiarni
Zwiedzanie Puszczy Białowieskiej, i Posiadłości białoruskiego Dziadka Mroza (odpowiednik Świętego Mikołaja)
Niezapomnianym bajecznym światem powstałym w Puszczy Białowieskiej jest „Dwór białoruskiego Dziadka Mroza”, gdzie można zanurzyć się w fascynujący świat magii stworzonej przez zręczne ręce mistrzów — rzeźbiarzy. Posiadłość jest kontynuacją urzekającej magii starego lasu, stworzonego przez człowieka. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w świecie zwanych „Rezydencją” Dziadka Mroza, których obecnie dość dużo na świecie. Ozdobą domów jest ażurowa rzeźba, starannie wykonane rzeźby bajkowych bohaterów, pięknie ubrane choinki, girlandy kolorowych światełek odbijają się tysiącami iskierek, tworzą atmosferę nieskończonej zabawy i poczucie magii. Szczególnie elegancko wygląda dom Dziadka Mroza z drewnianymi kolumnami, ozdobiony skomplikowaną rzeźbą i oknami udekorowanymi wzorami przez mróz, owinięty  girlandami o malutkich żaróweczkach. Dym z komina, kwiaty i zieleń  w pobliżu domu w letni period podkreślają  to, że w domku ktoś mieszka.
Święty Mikołaj przez cały rok przyjmuje gości w swojej posiadłości, czyta listy wysłane do niego i odpowiada na nich, utrzymuje porządek w swojej posiadłości. Na każdą porę roku ma inne ubranie. Wiele obiektów w jego mieniu posiada swoją historię i legendę  — Terem Sniegóroczki (pomocniczki Dziadka Mroza), Magiczny Młyn, który zamienia złe rzeczy się w pył i piasek, Dwanaście Braci-miesięcy, Żywa Noworoczna choinka która mierzy 11 metrów, aleja znaków Wschodniego Kalendarza i wiele innych. Będąc w tym miejscu można powiedzieć swoje życzenie Mikołajowi, i poprosić go by się ziściło. A pomocnicy dobrego czarodzieja z pewnością wręczą prezent jego gościom.

Zwierzanie boksów ze zwierzętami.

Nieduże leśne zoo  — demonstracyjne kojce z dzikimi zwierzętami — pozwala odwiedzającym  Parku Narodowego podziwiać majestatycznych żubrów, eleganckich jeleni i sarnami, zobaczyć drapieżną ryś, wilków, niedźwiedzi, lisa, dzika, i niektóre gatunki ptaków drapieżnych pośród których szczególnie uwagę widza przykuwa największa sowa – puchacz z uszami. Oprócz gatunków rodzimych w boksach hodowlanych trzymane niektórych zwierzęta przywiezione w różnych okresach na terytorium Białorusi: daniele, cętkowane sarny, jenot azjatycki, strusie, a także ulubieńcy dzieci – malutkie pony. Jednak najbardziej znanym mieszkańcem regionu jest, oczywiście,  żubr – współczesny przedstawiciel mamuta i nosorożca włochatego.

Muzeum przyrody
Muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego swoim stylem i bogactwem zbiorów jest jednym z największych i najlepszych muzeów tego profilu w Republice Białorusi, a liczba odwiedzających (około 150 tysięcy. rocznie) nie ma sobie równych w kraju. W muzeum znajdują się 3 duże i 2 małe sale tematyczne o łącznej powierzchni 1320 metrów kwadratowych, gdzie pokazane głównie kolekcje ze świata fauny z dodatkiem oddzielnych elementów świata roślinnego. Ekspozycje Muzeum Przyrody składają się z wielu bloków, połączonych ze sobą i kontynuujących się nawzajem. Na oso splatają materiały, które w porządku chronologicznym ukazują historyczną przeszłość Puszczy Białowieskiej. Ekspozycje wykonane  tak aby maksymalnie przybliżyć rzeczywistość, wyświetlają różnorodność gatunkową i bogactwo ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej.  Tworzą poczucie zanurzenia w czasach istnienia prymitywnej natury. Wzmacniają wrażenie dźwięków natury — szum lasu, szum deszczu, śpiew ptaków, chrząkanie i ryk zwierząt leśnych, które towarzyszą pod czas podróży przez muzeum. Wykorzystane zdjęcia krajobrazów leśnych na tle dekoracji przesuwają granice i powiększają przestrzeń.
Obiad w restauracji . Przejazd do Brześcia (60 km)

Wycieczka do Brzeskiej Twierdzy
Wycieczka rozpoczyna się w Muzeum Obrony (opcjonalnie można rozpocząć od głównego wejścia do memoriału) i zwiedzanie ekspozycji 10 ceglano-ziemskich fortów: historia budowy twierdzy w Brześciu Litewskim, otwiera wizję I i II Wojny Światowej. Ukazuje bohaterstwo i odwagę uczestników w obronie Twierdzy Brzeskiej w czerwcu-lipcu 1941 roku, obejmuje okres okupacji Białorusi, wyzwolenia Brześcia i regionu brzeskiego w lipcu 1944 roku, opowiada o współczesnym życiu memoriału.
Następnie wycieczka kontynuowana  od mostu przez praw rękaw rzeki Muchawiec, zwiedzanie ruin  Białego Pałacu, Plac Uroczystości, Wieczny płomień, przejście do Głównego pomnika do Cholmskiej bramy, kompozycja „Pragnienie”, tablice pamiątkowe, bagnet obelisk, Cerkiew Św. Mikołaja, rzeźba „Pomnik obrońców Twierdzy Brzeskiej”. Zakończenie wycieczki.

Wycieczka do Brześcia
Pierwsze wzmianki o pograniczu brzeskim (granica Białorusi i Polski) sięgają 1019 r. Pod czas II Wojny Światowej Brześć otrzymał pierwszy i bardzo poważny cios, po którym narodził się na nowo gdzie  powstały piękne aleje, nowoczesne budynki i parki.
Brześć był pierwszym z miast na Białorusi, które otrzymało prawo do samorządności. To właśnie na ziemi brzeskiej Jagajlo i Vitovt wymyślili plan zmiażdżenia Krzyżaków. W Brześciu narodziła się nowa religia – kościół unicki. W drukarni w Brześciu opublikowano światowej sławy Biblię Radziwiłłów. Dzięki bohaterskiej w obronie żołnierza Twierdzy Brzeskiej udało się zlikwidować plan Hitlera „błyskawicznej wojny”. Pod czas zwiedzanie miasta częściowo pieszo a częściowo środkami transportu miejskiego można będzie dowiedzieć się o przeszłości i teraźniejszości miasta. Spacer ulicami historycznej części Brześcia i wprowadzenie do zabytków z różnych epok: Sobór Św. Symeona i Bracka Cerkiew,  Dwory z XIX — początku XX wieku z czasów polskich. Trasa obejmuje pieszy spacer wzdłuż centralnej ulicy Radziecka, gdzie co noc latarnik zapala lampy naftowe, zamieniając miasto w bajkę. Ulicę Radziecką przecina ulica Gogola z aleją latarni,  gdzie każda została zaprojektowana według indywidualnego projektu.  Na skrzyżowaniu ulic w 2009 roku, powstał Pomnik Tysiąclecia Brześcia, zbudowany z datków mieszkańców miasta i funduszy miasta. Uroczyście otwarto go podczas obchodów 990-lecia miasta — dziesięć lat przed pamiętną datą. Zatem tysiąc lat Brześć będzie miał dopiero w 2019 roku. Podczas przejazdu autobusem, będzie można zobaczyć nowe rejony Brześcia. Zobaczyć wejście  do memoriału Twierdzy Brzeskiej w postaci gigantycznej, betonowej pięcioramiennej gwiazdy, ujrzeć imponujące sportowe obiekty: Pałac sportów wodnych, kompleks sportowy „Victoria”, Lekkoatletyczny obiekt, kanał wioślarski.

Koniec wycieczki, czas wolny.

O0B2878

2 dni

Brześć - Twierdza Brzeska – 5 Fort – Baszta Kamieniecka – Puszcza Białowieska

1 dzień: Brześć — Twierdza Brzeska –Muzeum «Bereście» Przyjazd autokaru do Brześcia, spotkanie z przewodnikiem. Śniadanie w kawiarni. Wycieczka zapoznawcza po Brześciu. Pierwsza wzmianka o przygranicznym Brześciu (granica Białorusi i Polski) pojawiła się w 1019 roku. Tak się historycznie złożyło, że miastomusiało odbić pierwszy cios podczas Wojny Ojczyźnianej i odrodzić się na nowo, ciesząc nas obecnie pięknymi alejami, nowoczesnymi budynkami i parkami. Brześć jako pierwsze miasto na Białorusi otrzymało prawo do samorządu. Właśnie na Brzeskiej ziemi Jagiełło i Witold wymyślili plan, jak pokonać Krzyżaków. W Brześciu narodziła się nowa religia – uniactwo. W Brzeskiej drukarni została wydana znana na całym świecie Biblia Radziwiłłowska. Dzięki bohaterskiej obronie żołnierzy Twierdzy Brzeskiej zawiódł hitlerowski plan «błyskawicznej wojny». Wycieczka autobusowo-piesza opowie o przeszłości i teraźniejszości miasta, przejdzie ulicami starego miasta Brześcia i zapozna Państwo z zabytkami z różnych epok: soborem Święto-Simeonowskim i Mikołajewską Brackącerkwią, domami z XIX — początku XX wieku i budynkami polskiego okresu. Program wycieczki obejmuje spacer po głównej ulicy Sowieckiej, na której każdego wieczoru latarnik zapala latarnie naftowe i miasto zmienia się w bajkę. Ulicę Radziecką przecina ulica Gogola z aleją latarni, z których każda została zbudowana według indywidualnego projektu. Na skrzyżowaniu ulic w 2009 roku pojawił się pomnik 1000-lecia miasta Brześć, zbudowany kosztem darowizn mieszkańców i środków pieniężnych miasta. Został on uroczyście otwarty podczas obchodów 990-lecia miasta – dziesięć lat przed pamiętną datą. Brześć będzie obchodził tysiąc lat w 2019 roku.

W trakcie wycieczki autokarowej będziecie Państwo mieli możliwość zapoznać się z nowymi dzielnicami miasta Brześć, zobaczyć gwiazdę-wejście do memoriału Twierdza Brzeska-Bohater, zobaczyć wspaniałe obiekty sportowe: Pałac sportów wodnych, kompleks sportowy «Viktoria», Kojec lekkoatletyczny, kanał wioślarski. Obiad w kawiarni. Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Trasa wycieczkowa rozpoczyna się w muzeum obrony (na życzenie może zaczynać się od Głównego wejścia do memoriału) i zapoznaje z ekspozycją 10 sali: z historią budowy Twierdzy Brzesko-Litewskiej, otwiera nowe strony Pierwszej, Drugiej wojny światowej. Ukazuje bohaterstwo i odwagę uczestników obrony Twierdzy Brzeskiej w czerwcu-lipcu 1941 r., obejmuje okres okupacji Białorusi, wyzwolenia Brześcia i jego okolic w lipcu 1944 roku, opowiada o współczesnym życiu memoriału.

Dalej trwa po terenie od mostu przez prawy rękaw rzeki Muchawiec, ruiny Białego pałacu, plac Ceremoniałów, Ogień Wieczny, przejście przez Główny pomnik do bramy Chołmskiej, Kompozycja pomnikowa «Pragnienie», Pamiątkowe płyty, Bagnet-obelisk, Kanał obwodowy, Garnizonowy sobór Św. Mikołaja, Kompozycja pomnikowa «Bohaterom granicy, kobietom i dzieciom, którym męstwo zapewniło nieśmiertelność», i zakończenie wycieczki.

5 Fort. W odległości od 3 do 5 kilometrów od murów obronnych w 1878 roku rozpoczęła się budowa linii obronnej z 9 fortów. W latach Drugiej Wojny Światowej duża część fortyfikacji została zniszczona, zachowany fort nr 5 jest przykładem dużej fortyfikacji obronnej 19 wieku. 5 Fort zapoznaje zwiedzających z zabytkiem architektury militarnej, wzorem fortyfikacji XIX – pocz. XX w. Istniejące budowle fortyfikacyjne (kaponiery, trawersy, gorgia, bastion) plac sprzętu wojskowego, materiały archiwalne, zabytki z wykopalisk pomagają prześledzić szeregowy przebieg rozwoju fortyfikacji na przykładzie garnizonu Brzesko-Litewskiego. Zakończenie programu wycieczki.

Meldowanie się w hotelu, czas wolny.

2 dzień: Baszta Kamieniecka – Puszcza Białowieska  

Obiad w kawiarni w hotelu. Wymeldowanie z hotelu. Przejazd do puszczy Białowieskiej. Wycieczka do Puszczy Białowieskiej. Siedziba Białoruskiego Dziadka Mroza. «Siedziba białoruskiego Dziadka Mroza» jest baśnią na jawie w Puszczy Białowieskiej. W tym miejscu można zanurzyć się w magiczny, urzekający świat stworzony przez umiejętne ręce artystów – snycerzy. Siedziba – kontynuacja fascynującej magii starożytnego lasu, stworzona przez ludzkie ręce bajka, która naturalnie wpisuje się w jego samoistność . To jedno z najpiękniejszych miejsc «zamieszkania» Dziadka Mroza, których teraz jest na świecie sporo. Ozdobione ażurową rzeźbą domki, starannie wykonane pomniki postaci z bajek, przystrojona choinka, girlandy z kolorowych żarówek, błyszczące tysiącami świateł, tworzą atmosferę wiecznego święta, poczucie magii. Szczególnie elegancko wygląda domek Dziadka Mroza z drewnianymi kolumnami, ozdobiony rzeźbą i mroźnymi wzorami na szybach, udekorowany girlandami z miniaturowych żarówek. Dym nad rurą, kwiaty i zieleń w pobliżu domku latem podkreślają jego mieszkalny wygląd. Dziadek Mróz przez cały rok wita gości w swojej Siedzibie, czyta nadesłane do niego listy i wysyła odpowiedzi, dba o porządek w swojej posiadłości. Na każdą porę roku on ma różne stroje.

Wiele obiektów Siedziby – Pałac Snieguroczki, Czarodziejski Młyn, który obraca złe czyny w pył i piasek, polana Dwunastu Miesięcy, żywa Choinka Noworoczna o wysokości 11 metrów, aleja znaków Wschodniego Kalendarza i inne – mają swoje legendy, historię i wierzenia. W Siedzibie można pomyśleć o najskrytszych pragnieniach, poprosić Dziadka Mroza o pomóc w ich wykonaniu. Pomocnicy dobrego czarodzieja na pewno podarują prezenty jego gościom.

Zwiedzanie woliery ze zwierzętami  Mały leśny ogród zoologiczny – woliery demonstracyjne z dzikimi zwierzętami – pozwala odwiedzającym parku narodowego podziwiać majestatyczne żubry, pełne wdzięku jeleni i sarny, zobaczyć ostrożną ryś, wilków, niedźwiedzi, lisa, dzików, niektóre gatunki ptaków drapieżnych, wśród których szczególną uwagę przyciąga nasza największa sowa – puchacz uszaty.

Oprócz rodzimych gatunków, w wolierach mieszkają niektóre zwierzęta, w różnym czasie przywiezione na terytorium naszego kraju: daniele, wschodnie («nakrapiane») jelenie, jenot azjatycki, strusie, a także ulubieniec dzieci – mały kucyk. Jednak najbardziej znanym mieszkańcem wolier jest oczywiście żubr – równolatek mamutów i nosorożców włochatych.

Muzeum przyrodnicze

Muzeum przyrodnicze parku narodowego, ze względu na wygląd i bogactwo zbiorów jest jednym z największych i najlepszych muzeów tego profilu w Republice Białoruś, przy czym pod względem liczby zwiedzających (około 150 tys. osób rocznie) nie ma sobie równych w republice. W muzeum znajdują się 3 duże i 2 małe sale tematyczne o łącznej powierzchni 1320 m², gdzie prezentowane są głównie kolekcje fauny z dodatkiem wybranych elementów świata roślinnego. Ekspozycje Muzeum przyrodniczego składają się z wielu bloków, związanych ze sobą i kontynuujących siebie. Do ich kanwy wplecione są materiały, które zgodnie z chronologiczną kolejnością opowiadają o przeszłości historycznej Puszczy Białowieskiej. Ekspozycje wykonane są z maksymalnym zbliżeniem do rzeczywistości, pokazują bogactwo gatunków i nasycenie ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej, tworzą atmosferę obecności wśród pierwotnej natury. Wrażenie wzmacniają dźwięki natury, odgłosy lasu, dźwięki deszczu, świergot ptaków, chrząkanie i ryk zwierząt leśnych, które towarzyszą podróży po muzeum. Zastosowanie zdjęć leśnych krajobrazów do dekoracji tła dioram jakby przesuwa ich granice i rozszerza przestrzeń.

Obiad w kawiarni. Przejazd do Kamieńca. Zwiedzanie Baszty Kamienieckiej.

Baszta Kamieniecka — unikalny zabytek architektury obronnej z końca XIII w. typu «wołyńskich wież», mający wiele wspólnego z wieżami typu donżon, rozpowszechnionymi w XII- XIII ww. w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii. Pięciopiętrowa kamienna wieża stała się bezpieczną forpocztą. Wieża mało poddawała się uderzeniom katapult miotących kamienie i była praktycznie niedostępna dla taranów i broni do rozbijania murów (grubość jej murów — 2,5 metra). Jednak z jej strzelnic, którzy bronili strzałka i znajdujących się na wysokości około 30 metrów od ziemi, było bardzo wygodnie strzelać z łuku lub kuszy. Obecnie funkcjonuje tu stała ekspozycja poświęcona budowie i możliwościom obronnym wieży. Wśród eksponatów są znaleziska archeologiczne grodziska Kamieniec (XIII wieku), artefakty cmentarzysk kurhanowych. Malowidła ścienne opowiadają o oblężeniu krzyżowców. Bogato reprezentowane są ekspozycje poświęcone budownictwu obronnemu na terenie Białorusi, broniom i umundurowaniu wojska XIII-XIV ww.

Zakończenie programu wycieczki, powrót do Brześcia, czas wolny.

7276

2 dni

Grodno – Bohatyrewicze – Stare Wasiliszki – Lida – Nowogródek – Jezioro Świteź

I dzień: Przejazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem.

 • Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej
 • Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny
 • Cmentarz polski z grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920r
 • Pomnik katyński
 • Cerkiew kołożska z XII w,
 • sobór grodzieński i inne zabytki
 • Bohatyrewicze — grób znanych z powieści E.Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii, pomnik polskich powstańców styczniowych,
 • krótki pobyt nad rzeką Niemen

Zakwaterowanie w hotelu *** „TURIST”  w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ).Obiadokolacja, czas wolny, nocleg

 

II dzień: Śniadanie, wykwaterowanie,

 • Stare Wasiliszki – zwiedzanie mini muzeum w domu rodzinnym Czesława Niemena.
 • Lida – zwiedzanie zamku Gedyminów  z XIV w.
 • Zwiedzanie Nowogródka z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: muzeum Adama Mickiewicza, kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku
 • Krótki pobyt nad znanym z ballad Adama Mickiewicza jeziorem Świteź
622360_(www.Gde-Fon.com)

2 dni

Grodno – Korobczyce - Kanal Augustowski

Dzień 1: Dojazd do Grodna, spotkanie z przewodnikiem.
Zwiedzanie Grodna. Grodno przypomina średniowieczną Europę Ponad 800 lat historii nie poszło na marne, udało się stworzyć prawdziwie niezapomniany i żywy obraz miasta. Zabytki architektury XVI wieku, dzięki zabytkom które zachowały się do naszych czasów, Grodno mieści się na liście  encyklopedii Brown w Kolonii , gdzie opisano go jako „ jedno z najpiękniejszych miast Europy.”
Program wycieczki obejmuje wizytę w zespole architektonicznym miasta: Stary zamek na stromym wzgórzu wysokiego brzegu Niemna, rezydencja króla Stefana Batorego, Pałac w Nowym zamku lub dawny Pałac Królewski (sięga czasów XVIII wieku, za panowania króla Augusta III). Ostatni zabytek architektury znany jest z faktu, że odbył się w Pałacu w 1793 r. sejm Rzeczypospolitej , właśnie wtedy doszło do podpisania porozumienia o podziale terytorialnym między Rosją i Prusami.
Podczas pieszego spaceru będzie można zobaczyć Cerkiew Świętych Borysa i Gleba (Kolozhskaya). Budowla jest przypisana do najstarszych budynków kościelnych w Europie Wschodniej. W pobliżu znajduje się Bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego — jedna z wybitniejszych zabytków architektury z XV — XVII wieków. Kiedyś była najbogatszą świątynią Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Wycieczka autobusowa obejmuje zwiedzanie architektonicznego kompleksu miejskiego, który zachował  cechy gotyckie, renesansowe, barokowe i inne style z XV — XVII wieków. Podczas wycieczki będzie można zapoznać się z budową świątyni Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor Bernardynów, wnętrze kościoła zawiera unikatowe rzeźby renesansu z XVII wieku.
Kontynuacja trasy zawiera znajomość z centrum administracyjnym i przemysłowym Grodnie XVIII wieku: budowa Gorodnitsa Tizengauzen, zarządcy pałacu, domu wiceadmirała i innych budynków. Spacer ulicami Starego Miasta przeniesie zwiedzających z powrotem do XVIII i XIX wieku. Również będzie można podziwiać widok na malowniczy park Ziliber.
Wycieczka po mieście legend i królów pozwoli poznać historię przeszłości i teraźniejszości.
Wycieczka w Korobczyce
W odległości 12 kilometrów od Grodna znajduje się kompleks agroturystyczny «Grodzeński majątek» Karobczyce”, stylizowany na zespół obiektów dworsko-parkowy z XIX wieku.
Artystyczna rekonstrukcja dworskiego majątku tworzy szczególną atmosferę, która zanurza w epoce rycerstwa, krynoliny i reweransu. Położony na terenie posiadłości ośrodek jeździecki umożliwia jazdę konną. W stajniach oprócz rasowych rumaków występują szlachetne kucyki. A po całym ośrodku, który ma 16 hektarów, poruszają się dyliżanse i konne bryczki.
Wyjątkowym jest i krajobraz. W kręgu dziewiczej dzikiej przyrody znajduje się park z placami zabaw, stawami i niewielkim safari. Miejscowy restauracja pozwala wybrać nie tylko kuchnię i potrawy (prezentowana i białoruska kuchnia narodowa), ale i salę w której można smacznie zjeść i odpocząć: kawiarnię, drewnianą chatę, znakomitą salą bankietową, lub salę o tematyce myśliwskiej nawiązujący do słowiańskiej leśnej bogini Ziewany.

Zameldowanie się w hotelu w Grodnie. Czas wolny. Kolacja i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Przejazd do Kanalu Augustowskiego —  to unikatowa arteria wodna, która polaczyla w sobie sily twórcze przyrody i geniusz ludzki. Kanal powstal dzieki handlowi – towary z Polski postanowiono przewozic przez porty rosyjskie nad Baltykiem, w tym celu wybudowano droge wodna miedzy Wisla i Niemnem. Inicjatorem budowania zostal minister skarbu Królestwa Polskiego ksiaze Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Kierownictwo nad budowa objeli pulkownik Ignacy Pradzynski, general Jan Ch. Malletski de Grandwill i pulkownik Rossmann. Kanal zostal wybudowany w rekordowym terminie – projektowanie zaczeto w 1823 r., a w 1839 r. zasadnicze prace juz zostaly wykonane. Szlak zeglowny skladal sie z osmiu jezior, czesci rzeki Czarna Hancza, kilku kilometrów koryta sztucznego – jego dlugosc wynosila 101,2 km. Juz na koncu XIX wieku Kanal Augustowski zaczeli oswajac turysci.

Kanal Augustowski laczy w calosc system dróg wodnych w basenie Morza Baltyckiego od Niemiec do Litwy – dzieki kanalowi mozna odbyc swoista podróz “dookola Europy”.

Dzisiaj Kanal Augustowski plynie po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Bialorus. Po rekonstrukcji w latach 2004-2005 dlugosc Kanalu na ziemi bialoruskiej wynosi okolo 25 km, tu znajduja sie 2 upusty i 4 sluzy, w tym jedyna na kanale czterokomorowa sluza we wsi Niemnowo.

Bialoruska czesc basenu Kanalu Augustowskiego stanowi cenny ekosystem. Tu jest duzo jezior, strumieni i blot. Lewy doplyw Niemna rzeka Czarna Hancza ma krete koryto i malownicze brzegi. Jej dlugosc na terytorium Bialorusi wynosi 35 km. W glebokich dolinach plyna rzeki Szlamica i Marycha. W ich czystej i zimnej spotkac mozna pstragi, lipnie. Do tej czesci niegdys majestatycznej Puszczy Grodzienskiej wedrownika przyciagna czyste jeziora Kawienia, Kalety, Zielenka. Obfitosc fauny zawdzieczamy Sopockinskiemu Rezerwatowi Biologicznemu i Sopockinskiemu Rezerwatowi Dziko Rosnacych Roslin Leczniczych. Czesc roslin chronionych nie wystepuje w innych regionach republiki. Tu mozna spotkac sarny europejskie, losie, jelenie, dziki, wilki, rysie, bobry, gluszce, cietrzewie i duzo innych gatunków ptaków lesnych i wodnych. Tu mozna obserwowac zapisanych w “Czerwonej Ksiedze” czarnego bociana, czerwona kanie, labedzia trebacza, szarego zurawia, sowe blotna, zimorodka, baka i inne ptactwo. W strefie Puszczy Grodzienskiej zostal reaklimatyzowany zubr bialowieski. Dorzecze Kanalu Augustowskiego jest jednym z najbardziej ekologicznie czystych miejsc nie tylko w obwodzie grodzienskim, lecz i w republice.

Okolice Kanalu Augustowskiego maja bogata historie. Zasiedlanie tego terytorium rozpoczelo sie w neolicie – przez uczonych tu odkryto kilkadziesiat stanowisk pierwotnych. Jednak przez dlugi czas ten kraj byl slabo zaludniony. Dopiero w XV w. tu powstaja nieduze osady, a pózniej dwory wielkoksiazece i posiadlosci feudalne. W 1795 r. po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej ziemi w dorzeczu Czarnej Hanczy odeszly do Prus, a w 1815 r. staly sie czescia Imperium Rosyjskiego. Brzegi Kanalu byly swiadkami dzialan wojennych podczas powstan lat 1830-1831 i 1863, a na koncu XIX w. tu rozpoczeto wzniesienie fortów i schronów ogniowych Warowni Grodzienskiej. Przy tych fortach wiosna i latem 1915 r. toczyla sie zacieta walka.

W latach 30. XX w., gdy teren Kanalu Augustowskiego nalezal do II Rzeczypospolitej, dokonano pierwszego remontu kapitalnego arterii wodnej. W 1940 r. po wlaczeniu tych obszarów do ZSSR, tu rozpoczeto budowe o wielkiej skali – wzniesiono tak zwana Linie Molotowa. Podczas zacietej walki na brzegach Kanalu w latach 1941 i 1944 bardzo uszkodzono jego sluzy i koryto, okoliczne wsie. Decyzja o odbudowaniu czesci bialoruskiej Kanalu Augustowskiego zostala podjeta w 2004 r. Dzisiaj Kanal jest calkowicie odbudowany. Rekonstukcja zostala przeprowadzona na podstawie rysunków i planów XIX w., zachowano autentyczne czesci sluz, wykorzystano metody umocnienia koryta opracowane jeszcze za czasów I.Pradzynskiego.

Region Kanalu Augustowskiego jest miejscem, w którym lacza sie granice trzech panstw – Polski, Bialorusi i Litwy. W ciagu stuleci ta ziemia byla miejscem spotkan kilku narodów, co uwarunkowalo pojawienie sie unikatowych tradycji kulturowych i mialo wplyw na jezyk, zwyczaje, tozsamosc ludnosci lokalnej. Bliskosc granicy powstrzymywala migracje, i w basenie Kanalu zachowano oryginalne, czasem archaiczne cechy w jezyku i ukladzie zycia. Swój slad na tej ziemi zostawili nie tylko Bialorusini, Polacy, Litwini, lecz równiez Zydzi, Tatarzy, Szwedzi, Niemcy, Rosjanie, Wlosi i wiele innych narodów.

Obiad-kolacja.

Koniec wycieczki, czas wolny.

Wycieczka na trzy dni:

5679966_xlarge

3 dni

Grodno – Bohatyrewicze – Stare Wasiliszki – Lida – Nowogródek – Jezioro Świteź –Rużany

I dzień: Przejazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem.

 • Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej
 • Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny
 • Cmentarz polski z grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920r
 • Pomnik katyński
 • Cerkiew kołożska z XII w,
 • sobór grodzieński i inne zabytki
 • Bohatyrewicze — grób znanych z powieści E.Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii, pomnik polskich powstańców styczniowych,
 • krótki pobyt nad rzeką Niemen

Zakwaterowanie w hotelu *** „TURIST”  w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ).Obiadokolacja, czas wolny, nocleg

 

II dzień: Śniadanie, wykwaterowanie,

 • Stare Wasiliszki – zwiedzanie mini muzeum w domu rodzinnym Czesława Niemena.
 • Lida – zwiedzanie zamku Gedyminów  z XIV w.
 • Zwiedzanie Nowogródka z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: muzeum Adama Mickiewicza, kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku
 • Krótki pobyt nad znanym z ballad Adama Mickiewicza jeziorem Świteź

Przyjazd do miejscowości Bierezowka k/Nowogródka, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ) obiadokolacja, nocleg

 

III dzień: Śniadanie, wyjazd z hotelu

 • przejazd do miejscowości Różany – zwiedzanie ruin pałacu Sapiehów – jednego z największych pałaców na kresach wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu.
 • Kosów Poleski – zwiedzanie odrestaurowanego rodzinnego Dworku T.Kościuszki, obecnie muzeum pamięci T.Kościuszki, Pałac Pusłowskich

Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne.

0_115295_88920c45_orig

3 dni

Grodno - Brześć - Puszcza Białowieska

Program wycieczki:
1 dzień Spotkanie z grupą na dworcu. Śniadanie. Zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek Królewski, Bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego, apteka jezuicka, Cerkiew Świętych Borysa i Gleba, Wielka Synagoga, dzielnica Gorodnica (Sobór Opieki Matki Bożej, Kościół św. Jana, park  Jean-Emmanuel Gilibert, plac Antoniego Tyzenhauza). Wyjazd na Kanał Augustowski i pałacowo-parkowy zespół (Wołłowiczów)| Świąck; («Białoruski Wersal»). Powrót do Grodna.  Kolacja.  Czas wolny.  Powrót na dworzec.

 2 dzień  Spotkanie z grupą na dworcu kolejowym w Brześciu. Śniadanie. Zwiedzanie «Miasto nad Bugiem»: Historyczne centrum XIX-XX w., stacja kolejowa XIX w, Plac Główny, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Kolonia Warburga, pomnik Wyzwolenia, Cerkiew Świętego Mikołaja, Stary Korpus Gimnazjum dla mężczyzn, Triszinski Cmentarz (Getto w Brześciu), ulica Republiki, główna ulica Maszerowa, bulwary, mejski park, zabytki, obiekty sportowe itp.

Zwiedzanie Brzeskiej Twierdzy: forty obronne, koszary, kazamaty, muzeum sprzętu wojskowego, ruiny Białego Pałacu, pomniki obrońców, Wieczny Płomień, Chełmska i  Terespolska Brama. Wycieczka po muzeum „Obrony Brzeskiej Twierdzy”.

Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego «Brzeście» (miejsce założenia miasta) z oglądaniem ekspozycji poświęconej miastu XIII w: wykopaliska dawnej osady, dawnych sprzętów, antyki. Czas wolny.  Kolacja.  Zameldowanie w hotelu. Nocleg.

3 dzień  Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wycieczka do Puszczy Białowieskiej (znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO). Zwiedzanie Muzeum Przyrody, zwiedzanie wybiegów, gdzie można zobaczyć największych przedstawicieli świata zwierząt Puszczy Białowieskiej. . Zwiedzanie rezydencji Białoruskiego Świętego Mikołaja . Powrót do Brześcia. Zwiedzanie muzeum « Odzyskanych Dzieł Sztuki » (ikony, dzieła sztuki, broń i inne kosztowności skonfiskowane od przemytników).

Czas wolny.  Kolacja.  Powrót na dworzec.

Wycieczka pięć dni:

2

5 dni

Białoruś - oryginalny kraj

1 dzień: WARSZAWA – BRZEŚĆ – PIŃSK – LASKOWICZE

O godz. 6:00 wyjazd z Warszawy. Przekroczenie granicy. Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej Następnie przejazd do Pińska i zwiedzanie rodzinnego miasta Ryszarda Kapuścińskiego. Jeśli czas pozwoli (w zależności od czasu, jaki zajmie przekraczanie granicy). Kolacja i nocleg w hotelu w Laskowiczach.

2 dzień: PIŃSK – MIR – NIEŚWIEŻ – MIŃSK

Śniadanie, przejazd do Miru i zwiedzanie najlepiej zachowanego zamku na Białorusi (lista UNESCO). Następnie Nieśwież, gdzie zobaczymy m.in. dawną rezydencję Radziwiłłów, obiekt wywiera imponujące wrażenie. W programie także kościół Bożego Ciała fundacji Mikołaja Krzysztof Radziwiłła “Sierotki”. Jest to najstarszy przykład baroku na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Przejazd do Mińska, wieczorne zwiedzanie miasta. Kolacja i nocleg w hotelu w Mińsku.

3 dzień: MIŃSK – NOWOGRÓDEK – ZAOSIE – LIDA

Śniadanie, przejazd monumentalnymi ulicami Mińska. Zwiedzanie dworku w Zaosiu – miejsce urodzenia Adama Mickiewicza. Następnie przejazd nad jezioro Świteź i dalej do Nowogródka – miasta dzieciństwa Adama Mickiewicza. Zwiedzanie muzeum poety, fary Witoldowej, w której ochrzczono małego Adama oraz pozostałości średniowiecznego zamku Mendoga. Wizyta w Wasiliszkach Starych, rodzinnej wsi Czesława Niemena, zwiedzanie muzeum ulokowanego w domu artysty. Przyjazd do Lidy. Kolacja i nocleg.

4 dzień: LIDA – GRODNO

Śniadanie. Zwiedzanie Grodna. Zobaczymy m.in. piękny, barokowy kościół św. Ksawerego oraz dom-muzeum Elizy Orzeszkowej. W programie też Stary i Nowy Zamek, miejsca o istotnym znaczeniu w historii Polski – królewska siedziba Stefana Batorego oraz miejsce abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozpościera się stąd piękny widok na rzekę Niemen. Jeden z najważniejszych zabytków Białorusi – cerkiew na Kołoży (XII wiek!). Wieczorem czas wolny na spacer bulwarami nad Niemnem w centrum Grodna. Kolacja. Nocleg w hotelu w Grodnie.

5 dzień: GRODNO – BOHATYROWICZE – WARSZAWA

Śniadanie. Wizyta w Bohatyrowiczach – wsi, o której pisała Eliza Orzeszkowa w powieści “Nad Niemnem”. Odwiedzimy grób Jana i Cecylii, legendarnych kochanków i założycieli rodu Bohatyrowiczów. Następnie przejazd na granicę białorusko-polską. Przyjazd do Warszawy we wczesnych godz. wieczornych.

423301_main

5 dni

Zamki i Pałace Białorusi

Program wycieczki:
Dzień 1  WARSZAWA, o godz. 06.00 – granica państwa (formalności ok. 1,5 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu) – GRODNO zwiedzanie miasta: kościoły, stary i nowy zamek, cerkiew Borysa i Gleba nad Niemnem, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 290 km.

Dzień 2  GRODNO, śniadanie, zwiedzanie miasta: dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, cmentarz z miejscem jej pochówku, czas wolny – BOHATYROWICZE, grób Jana i Cecylii – STARE WASILISZKI, dom-muzeum Czesława Niemena — MUROWANKA, obronna gotycka cerkiew – LIDA, zamek Giedymina (z zewnątrz), zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa ok. 190 km.

Dzień 3  LIDA, śniadanie – NOWOGRÓDEK, muzeum w domu Adama Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich, kościół parafialny – MIR, zamek Radziwiłłów, wpisany na listę UNESCO – NIEŚWIEŻ, również wpisana na listę UNESCO najważniejsza rezydencja Radziwiłłów wraz z parkiem, kościół katolicki, mauzoleum rodu Radziwiłłów, brama słucka, miasteczko – BARANOWICZE, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 210 km

Dzień 4  BARANOWICZE, śniadanie – KOSÓW POLESKI, neogotycki zamek rodu Pusłowskich – MERECZOWSZCZYZNA, dworek — miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki – RÓŻANA, zespół pałacowy Sapiechów – PIŃSK, zwiedzanie miasta, m.in.: kościół i klasztor oo. franciszkanów, pałac Butrymowiczów, kolegium oo jezuitów, ew. rejs po Prypeci. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Przejazd ok. 270 km.

Dzień 5  PIŃSK, śniadanie – BRZEŚĆ, zwiedzanie twierdzy brzeskiej i centrum miasta, czas wolny na obiad (we własnym zakresie) – granica państwa – powrót do WARSZAWY w godzinach wieczornych. Przejazd ok.     km.

Wycieczka osiem dni:

ekskursionnyj-tur-v-polotsk-i-vitebsk-52527-1

8 dni

Nad Niemnem, Dźwiną i Prypecią

Program wycieczki:
Dzień 1  wyjazd 06.00 – granica państwa (formalności ok. 1,5 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu) – GRODNO, zwiedzanie miasta: kościoły, stary i nowy zamek, cerkiew Borysa i Gleba nad Niemnem, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, cmentarz z miejscem jej pochówku, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2 GRODNO, śniadanie – BOHATYROWICZE, grób Jana i Cecylii – STARE WASILISZKI, dom-muzeum Czesława Niemena — MUROWANKA, obronna gotycka cerkiew – NOWOGRÓDEK, dom Adama Mickiewicza, fara, zamek książąt litewskich, obiadokolacja – LIDA, zamek Giedymina (z zewnątrz), zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa ok. 290 km.

Dzień 3 LIDA, śniadanie – IWIE, meczet Tatarów polskich – HOLSZANY, ruiny zamku Holszańskich i Sapiehów – KREWO, ruiny zamku Olgierda, miejsce śmierci Kiejstuta i zawarcia pierwszej Unii polsko-litewskiej – ZALESIE, odnowiony zespół pałacowo-parkowy Ogińskich (z zewnątrz), spacer po parku — GŁĘBOKIE, kościół i klasztor karmelitów, kościół p.w. Św. Trójcy – POŁOCK, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Przejazd ok. 390 km.

Dzień 4 POŁOCK, po śniadaniu zwiedzanie: Sobór św. Zofii, monastyr Spaso-Jefrosinski – WITEBSK, czas wolny na obiad (we własnym zakresie), zwiedzanie miasta, m.in.: dom Chagalla, Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Ratusz Miejski, Pałac Gubernatora, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa ok. 120 km.

Dzień 5 WITEBSK, śniadanie – SMOLANY, grób Tomasza Zana, ruiny zamku Sanguszków – MIŃSK, zwiedzanie miasta, m.in.: kościół św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”, katedra, cerkiew Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, Przedmieście Troickie, czas wolny, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 340 km.

Dzień 6 MIŃSK, śniadanie — NIEŚWIEŻ, jedna z najokazalszych siedzib magnackich, kościół-mauzoleum rodu Radziwiłłów – MIR, zamek Radziwiłłów, wpisany na listę UNESCO – ZAOSIE, zrekonstruowany zaścianek szlachecki, miejsce narodzin A. Mickiewicza (z zewnątrz) – JEZIORO ŚWITEŹ – BARANOWICZE, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Przejazd ok. 290 km.

Dzień 7 BARANOWICZE, śniadanie – KOSÓW POLESKI, neogotycki zamek rodu Pusłowskich – MERECZOWSZCZYZNA, dworek — miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki – RÓŻANA, zespół pałacowy Sapiechów – PIŃSK, zwiedzanie miasta, m.in.: kościół i klasztor oo. franciszkanów, pałac Butrymowiczów, kolegium oo jezuitów, ew. rejs po Prypeci. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Przejazd ok. 270 km.

Dzień 8 PIŃSK, śniadanie – BRZEŚĆ, zwiedzanie twierdzy brzeskiej i centrum miasta, czas wolny na obiad (we własnym zakresie) – granica państwa – powrót w godzinach wieczornych. Przejazd ok.      km.Подпишитесь на нашу рассылку

И узнавайте о лучших предложениях!